ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Welcome 1
 • Welcome 2
 • Welcome 3
 • Welcome 5
 • Welcome 4
 • Kickoff 16May67 New

  บริการศูนย์ฯ

  SMART COOP PROFILE
  งบทดลอง
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารเผยแพร่
  infographic ของหน่วยงาน
  วีดีทัศน์หน่วยงาน
  จองห้องพัก
  ระบบรายงานผล DCC

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ยินดีต้อนรับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่
  • ประวัติความเป็นมาวันสหกรณ์แห่งชาติ
  • พระราชดำรัส-ร.7
  • พระดำรัสพระบิดา
  • สาร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ ๕๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
  • นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ
  • We Are Hope เราคือความหวังของเกษตรกร
  • ยินดีต้อนรับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่

  • ประวัติความเป็นมาวันสหกรณ์แห่งชาติ

  • พระราชดำรัส-ร.7

  • พระดำรัสพระบิดา

  • สาร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ ๕๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

  • นโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ

  • We Are Hope เราคือความหวังของเกษตรกร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  เมนูอื่นๆ

  รายงานงบทดลอง
  การจัดการองค์ความรู้
  รายงานผลการดำเนินงาน
  Unit School

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook ศูนย์ 9
  ระบบ Work D
  จองห้องพัก
  สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์จำกัด

   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
  Copyright © Cooperativ Technology Transfer Center 9 Chiang Mai
  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flation.com , freepik.com , pixabay.com

  BACK TO TOP